Zekki-testi lähestyy nuoria heidän omilla ehdoillaan .

Valitettavan usein nuoret eivät tiedä, mistä löytyisi apua elämän tuomiin ongelmiin. Nyt useat ammattilaiset ovat kuitenkin tuoneet ongelmaan ratkaisun netissä tehtävän Zekki-testin avulla. Zekki on 15-25-vuotiaille suunnattu nettitesti, jonka avulla voi tarkkailla tyytyväisyyttä omaan elämään ja saada tietoa itselle sopivista tukipalveluista.

Testin tekeminen kestää vain muutaman minuutin, ja se on hyvin simppeli: kymmeneen kysymykseen vastataan tyytyväisyysasteikolla 1-10. Alussa ei kysellä sähköposteja ja kotiosoitteita, vaan testin voi tehdä halutessaan nimettömänä . Sen loppupuolella on kuitenkin mahdollisuus kertoa oma ikä, sukupuoli ja asuinpaikka, mikä helpottaa tukipalveluiden pariin ohjaamista. Testi on visuaalisesti hyvin kaunis ja omalla tavallaan jopa rauhoittava. 

Testin tulokset antavat pienen katsauksen siitä, miten tyytyväinen on elämänsä eri osa-alueisiin. Mukavana yksityiskohtana tuloksissa on se, että ne sisältävät lyhyitä kysymyksiä, jotka voivat auttaa etsimään ongelmien alkulähteen. Riippuen vastauksista testi suosittelee 3-5 tukipalvelua, joista voi etsiä apua ongelmiin.

Testin tuloksista pääsee suoraan ottamaan yhteyttä tukipalveluihin. Kuvakaappaus Zekin verkkosivulta.

Zekki tuo tukipalvelut käden ulottuville

Zekin sivuilla kerrotaan, että testin kehitykseen on osallistunut liuta ammattitaitoista väkeä.

“Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Mieli, Takuusäätiö, Marttaliitto, Väestöliitto, Nuorisoasuntoliitto, Pelastakaa Lapset, Nuorten Ystävät, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Diakonissalaitoksen Vamos, Yeesi, HelsinkiMissio ja Ehyt STEAn tuella.”

Zekin kehittämisen taustalla oleva syy oli se, etteivät nuoret välttämättä tiedä erilaisista tukimahdollisuuksista. Siksi testi pyrkiikin lähestymään nuoria nuorisolähtöisellä tavalla.

“Kuopion kuntakokeilun ja sitä seuranneen Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke- ja kehitystyön myötä on vahvistunut näkemys, että nuoret tarvitsevat nuorilähtöistä tukea. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että nuoret kohdataan arvostaen heitä ja heidän omia näkemyksiään. Heitä kuunnellaan aidosti ja vähättelemättä, ja elämäntilannetta katsotaan kokonaisvaltaisesti,” kerrotaan Zekin nettisivuilla.

Zekki eroaa selvästi muista elämäntilannemittareista helposti löydettävyydellään ja yksinkertaisuudellaan. Tarvittavat tukipalvelut ovat helposti löydettävissä sen kautta, mikä puolestaan voi rohkaista nuorta hakemaan apua ajoissa.

Testaa tästä, mitä Zekki sanoo sinun elämäntilanteestasi: https://www.zekki.fi/

Artikkelikuva: Kuvakaappaus Zekin verkkosivulta