Työtä asunnottomien hyväksi

Pilvi Osara on Eedi Asumispalvelu Oy:n toimitusjohtaja

Pilvi Osara on Eedi Asumispalvelu Oy:n toimitusjohtaja.
Pilvi Osara auttaa asunnottomia saamaan katon pään päälle, lämmintä ruokaa, sosiaalisia kanssakäymisiä ja toivoa tulevaan. Espoon Kilossa sijaitsevan Kyyhkyskodin asukkaat ovat olleet tuen tarpeessa olevia asunnottomia, jotka ovat saaneet mahdollisuuden parempaan elämään.

 

Espoon diakonisäätiön omistama Eedi Asumispalvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa laadukasta palveluasumista. Espoon Kilossa sijaitsevan Kyyhkyskodin palvelut tuottaa Eedi. Kyyhkyskodissa on tällä hetkellä 87 asukasta, jotka ovat syystä tai toisesta päätyneet asunnottomaksi –  vaille omaa kotia. Talossa on kymmenen asunnon ryhmäkoteja, joissa jokaisella asukkaalla on oma ohjaaja. Kyyhkyskodin lisäksi säätiön omia ja välivuokrausasuntoja on Espoossa 100 asuntoa tarjolla asunnottomille tuen tarvitsijoille. Kotiin vietävät palvelut kuuluvat myös Eedin palvelutarjontaan.

Eedin toimitusjohtaja Pilvi Osara on työskennellyt asunnottomien Kyyhkyskodin hyväksi vuodesta 2010 asti.

” Eedin Hallitus linjaa toimenpiteet, mutta minun tehtäviini kuuluu operatiivinen johtaminen, että toimenpiteet toteutuvat”, valottaa Pilvi työnkuvaansa Eedillä.

”Tärkeimmät tehtäväni on kehittää henkilöstö- ja hyvinvointipalveluita talon asukkaiden ja kunta-asiakkaiden hyväksi. Tarkoitus on hyvän ja laadukkaan toiminnan ylläpitäminen. Valitettavasti hintaa on helpompi vertailla, kun laatua”, harmittelee Pilvi työnsä ulkopuolelta asetettuja haasteita.

Espoon Kilonkalliossa sijaitseva Kyyhkyskoti tarjoaa asumista ja toimintaa asunnottomille.

Murua rinnan alle ja taidemaalausta

Kyyhkyskodissa on 50 työntekijää töissä vuorokauden ympäri. Päiväohjelma on tehty tukemaan rutiineja ja mahdollistamaan sosiaaliset kanssakäymiset samassa elämäntilanteessa olevien asukkaiden kanssa.

”Kyyhkyskodissa tarjotaan päivittäin kaksi lämmintä ruokaa. Päiväohjelmaamme kuuluvat erilaiset harrastustoiminnat bänditreeneistä taidemaalaukseen. Kaikille toivotaan löytyvän jotain mielenkiinnon kohteita ja toiveena on saada rankassa elämäntilanteessa kamppailevat ihmiset kiinnostumaan edes jostakin ja saamaan myös tätä kautta henkisesti elämänsyrjästä kiinni”, kuvailee Pilvi talon toimintatapoja.

Syyt asunnottomuuteen

Syitä asunnottomaksi joutumiseen voi olla monia. Kyyhkyskodin palveluita tarvitsee useimmiten sairausdiagnoosin saanut henkilö, mielenterveyskuntoutuja, päihdeongelmainen tai lastensuojelun kautta tullut nuori. Asukkaat ovat pääosin 18-65-vuotiaita.  Säätiön tukiasumisen puolella on useita syitä asunnottomuuteen, niistä muun muassa avioero, velkaongelmat, maksuhäiriöt tai vankilasta vapautuminen, voivat olla syitä asunnottomuuteen.

”Avun saajilla on kaikilla todellinen tuen tarve. Asunnottomaksi joutuneista voisi sanoa, että on niin monta tilannetta ja syytä, kuin on ihmistäkin”, sanoo Pilvi asunnon tarpeessa olevista autettavista ihmisistä.

”Pidän tärkeänä, että Eedin kautta tuleva tuotto tulee käyttöön työnkehittämiseen, joka on ensiarvoisen tärkeää. Kyseessä ei ole monikansallinen omistajuus, jolloin tuotto voidaan käyttää omaan tekemiseen”, kertoo Pilvi mielissään.

”Siitä kuka palvelut oikeasti tuottaa, ei ole riittävästi keskustelua. Halutaanko käyttää palveluita, jotka jäävät omalle paikkakunnalle?”, miettii Pilvi Osara asioita, mistä pitäisi puhua laajemmin.

”Avuntarpeessa olevia kuuluisi auttaa. Mielestäni politiikka vie meitä eriarvoiseen asemaan. Ovatko suomalaiset oikeasti samaa mieltä?”, kysyy Pilvi Osara.

Arvot toimivat sääntöinä

Eedin viisi tärkeää arvoa on painettu kirjan muotoon.

Eedi on luonut mallin – arvopohjaisen viitekehyksen, josta on kirjoitettu asukkaiden ja henkilökunnan käyttöön tarkoitettu kirja. Malli koostuu viidestä eri arvosta, joiden miettimisessä asukkaat ovat saaneet olla mukana. Arvot kunnioittavat asukkaiden yksityisyyttä ja ihmisyyttä.

”Erillisiä sääntöjä ei enää tarvita, kun arvomallit ovat kohdillaan”, sanoo Pilvi – selvästi tietäen mistä puhuu.

 

Eedin Arvot:

Arvo 1: Oma Koti

Arvo 2: Välittävä ilmapiiri

Arvo 3: Kunnioitus itseä ja toisia kohtaan

Arvo 4: Oikeus osallistua

Arvo 5: Turvallisuus

 

Teksti ja kuvat: Riina Ahtola

 

 

 

Vastaa

Tuoreimmat