Tilapäisasuntoja on vähän mutta kuitenkin tarjolla

Vantaan Seurakunnat vuokraa pienituloisille vantaalaisille tilapäisesti asuntoja. Asuntoja on yhteensä 72 kappaletta. 56 asunnoista on yksiöitä ja 14 on pieniä kaksioita. Vuokra-asuntoja vapautuu hyvin harvoin, koska niitä on vähän. Asuminen on tilapäistä, sillä vuokrasopimukset ovat määräaikaisesti voimassa.

Asunnot sijaitsevat eri puolilla Vantaata. Kun asuntoja vapautuu, asukkaat valitaan asuntotiimin haastattelun perusteella sekä asuntohakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Perheille asunnot eivät sovellu asuntojen koon ja varustelun takia. Asuntokannassa ei ole kriisiasuntoja.

Hakuedellytykseksi vaaditaan, että hakija on kirjoilla Vantaalla, vailla asuntoa taloudellisen sosiaalisten tai perhesyiden vuoksi tai on olemassa asunnon menettämisen uhka. Hakijalla täytyy olla riittävästi valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja sitoutua pysyvän asunnon hankkimisprosessiin. Mahdollisten päihde- tai mielenterveysongelmien osalta hoitojärjestelyt täytyy olla myös kunnossa.

Laurinkoti

Laurinkoti tarjoaa lyhytaikaista asumispalvelua pääasiallisesti vantaalaisille lastensuojelun avopalveluiden lapsiperheille sekä mielenterveyskuntoutuksessa oleville. Kohderyhmiä ovat erityisesti vauva- ja lapsiperheet sekä yksinhuoltajaperheet. Laurinkotiin voi ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta tai asumispalveluyksikön kautta.

Laurinkodissa on 14 asuntoa ja sen kaikki asunnot ovat olleet käytössä vuodesta 2004 alkaen. Laurinkodissa saa asua enintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti. Kodin yleiset säännöt ovat samanlaiset kuin missä tahansa vuokra-asunnossa, mutta muutama erityissääntö löytyy. Asukkaalla ei saa olla akuuttia päihdeongelmaa sekä perheväkivallasta tehdään aina ilmoitus poliisille.

Henkilökunta auttaa ja ohjaa kaikin mahdollisin tavoin. He auttavat perheitä hoitamaan käytännön asioita, järjestävät lastenhoitopaikkoja ja kannustavat koulunkäyntiin. Laurinkodin työntekijä Lotte Savola toteaa, että ilmapiiri Laurinkodissa on erittäin hyvä työntekijän- sekä asukkaidennäkökulmasta.

Riemuvuosi 2000 –hankkeesta alkunsa saanut Laurinkoti tarjoaa vuokra-asunnon lisäksi tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen. Asukkaita löytyy ja hakijajonot ovat pitkät, mutta jokainen asuva asukas ja tuleva asukas ovat silti tärkeitä

         Kukaan ei ole etusijalla hakemisprosessissa vaan ennemmin avun tarve ratkaisee, kertoo Savola.

Jekaterina Vesanto

Vastaa

Tuoreimmat