Suomen asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle

 

Asunnottomuus Suomessa on yleisesti laskenut 1980-luvulta alkaen. Lähes 70 prosenttia Suomen pitkäaikaisasunnottomista on pääkaupunkiseudulla. Viime vuoden Asumisen- ja rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) selvityksen mukaan Helsingissä on 3500 asunnotonta, Espoossa 570 ja Vantaalla 284. Luvut koostuvat sekä perheellisistä että yksinäisistä asunnottomista, mutta eivät ota huomioon ihmisiä, joilla posti tulee esimerkiksi sukulaisen tai ystävän luokse oman asunnon puuttumisen vuoksi.

Kuvio ARA Asunnottomuusselvitys 2016.

Yhteiskunta tarjoaa avaimet asunnottomuuden ehkäisemiselle

 

ARA määrittelee asunnottomuuden siten, että kyseisellä henkilöllä ei ole omaa asuntoa (vuokra- tai omistusasuntoa). Yhteiskunnan tasolla pääsyitä asunnottomuuteen ovat suuret tuloerot, väestönkasvu ja kaupungistuminen eli muutto kasvukeskuksiin sekä talouden suhdannevaihtelut. Yksilön kodittomaksi usein ajavat muun muassa päihde- ja mielenterveysongelmat, vähävaraisuus, sosiaalisten resurssien vähyys sekä elämäntilanteen muuttuminen.

 

Yhteiskunnalla on iso rooli ongelmaan vaikuttamisessa. Tuet vaikuttavat etenkin asunnottomuuden pitkäaikaistumisen estämisessä. Kun ei ole enää kattoa pään päällä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kotikunnan sosiaalistoimistoon tai sosiaaliasemaan. Ensisijaisesti apua tarjotaan asuntolasta tai yömajasta. Myös useat eri yhdistykset tarjoavat asuntoja kodittomaksi jääneille.

 

Vantaan asunnottomuus laskenut

 

Vantaalla asunnottomien määrä on lähes puolittunut vuoden 2015 luvuista. Tästä saanee kiittää kaupunkia itseään, sekä eri yhdistyksiä, jotka apua järjestävät. Yksi näistä on Katto-Kodit Oy. Yrityksen kotisivujen mukaan Katto-Kodit tarjoaa asuntoja kodittomille kolmessa eri toimipisteessä: Villenpirtti, Ollinpirtti sekä Paavonpirtti. Asuntoa haetaan sosiaalitoimen ohjaamana ja asumismuoto on päihteetön.

 

Katto-Kodit pyrkii auttamaan vaikeuksissa olevia ihmisiä antamalle heidän elämälle uuden suunnan. Usein oma asunto auttaa tähän tavoitteeseen pääsemiseen. Yritys auttaa monin keinoin ammattimaisen henkilökunnan avulla. Henkilökuntaan kuuluu muun muassa sosionomeja sekä lähihoitajia.

 

Katto-Kodeilta perusvalmiudet elämään

 

Asunnot Katto-Kodeilla ovat perusvarusteltuja: peruskalustukseen kuuluu sänky, yöpöytä, tuoli ja vaatekaappi. Asukas sitoutuu asumisyksikön sääntöihin allekirjoittaessaan määräaikaisen sopimuksen. Säännöt edellyttävät, että asukas selviää normaaleista arkielämän askareista sekä siisteyden ylläpitämisestä itsenäisesti.

 

Välittömässä tarpeessa olevat asunnon hakijat haastatellaan, ja jokaiselta tulevalta asukkaalta edellytetään sosiaalitoimen hyväksyntää. Idea on, että Katto-Kodin asunto antaa mahdollisuudet polkaista elämä uuteen suuntaan.

 

Lähteet: ARA Asunnottomuusselvitys, Infopankki, Katto-Kodit Oy:n verkkosivut

 

Vastaa

Tuoreimmat