Miksi naisurheilu ei kerää samanlaista huomiota kuin miesurheilu?

 

Mielestäni isoin tekijä sille, että naisurheilu ei saavuta samanlaista mielenkiintoa katsojien keskuudessa kuin miesurheilu on yksinkertaisesti se, että miesurheilussa on kovempi taso. Miesurheilu koetaan myös varmasti viihdyttävämpänä. Joissain lajeissa naisurheilua arvostetaan samalle tasolle miesurheilun kanssa, mutta ne lajit ovat melko harvassa. Miesurheilun kovempaan suosioon on varmasti syynä monissa lajeissa se, että lajia pidetään ns. miesten lajina. Hyvänä esimerkkinä tästä on jääkiekko, joka mielletään hyvin vahvasti miesten lajiksi. Erityisesti tällaisessa lajissa saman suosion saavuttaminen naisurheilussa on hyvin vaikeaa, sillä katsojien mielikuvat ovat monesti hyvin vahvoja.

Syyt kuitenkin monissa lajeissa sille, miksi naisurheilu ei saavuta samaa suosiota ovat hyvin perusteltuja. Monissa joukkuelajeissa on hyvin pitkä historia, jopa sata vuotta tai enemmän ja jos jotain lajia on pidetty lähinnä miesten pelinä näin pitkään, voi tätä myyttiä olla hyvin vaikea murtaa. Miesurheilua pidetään vain monesti selkeästi kiinnostavampana kuin vastaavaa saman lajin naisurheilua.

Joukkuelajeissa yleensä miesten peliä arvostetaan paljon korkeammalle, kuin naisten vastaavaa. Mielestäni naisten pelin suosiota voidaan parantaa monin eri keinoin. Esimerkiksi paremmalla mainonnalla ja luomalla naisurheilulle enemmän medianäkyvyyttä. Tämä kuitenkin vaatii paljon lisää talouspuolella, joten tällaistenkin asioiden toteuttaminen naisurheilun ollessa kyseessä on hyvin haastavaa. Yksinkertainen hyvä keino naisurheilun aseman parantamiseksi olisi yleisesti tuoda sitä enemmän esille ja luoda sille parempaa imagoa.

Monessa suositussa lajissa erot ovat valtavan suuria nais- ja miesurheilun suosion välillä. Erot ovat mielestäni monesti niin suuria, että niitä on mahdotonta kuroa umpeen. Naisurheilun suosiota tulee totta kai parantaa niin paljon kuin mahdollista, mutta sen suosion tuominen samalle tasolle miesurheilun kanssa on mielestäni lähes mahdotonta. Yksi asia joka monessa lajissa miesurheilussa valtavasti edellä naisurheilua on talouspuoli. Talouspuoli, kuten medianäkyvyys ja sponsoritulot ovat hyvin merkittäviä tekijöitä, kun halutaan lisää suosiota. Medianäkyvyyden tärkeys huomion ja suosion lisäämisessä kasvaa jatkuvasti, kun ihmiset käyttävät entistä enemmän sosiaalista mediaa.

Vastaa

Tuoreimmat