Kehäradan noidankehä

Vantaan lentoaseman rautatie (Kuva: Oona Räisänen)

Vajaan kaksi vuotta vanha kehärata on tullut surullisen kuuluisaksi glykolin aiheuttamista rakennustöiden viivästyksestä sekä junien myöhästelystä. Etenkin lentokenttäjunat I ja P ovat aiheuttaneet ihmisille päänsärkyä jatkuvien häiriöidensä vuoksi. HSL.än mukaan myöhästelyihin on kuitenkin tulossa lähitulevaisuudessa ratkaisu.

Glykoli, haisee kuin ripuli, joka turmelee kehäradan tunneleissa teräs- ja betonimateriaaleja.
Ongelma, jota vatvottiin jo pidemmän aikaa, oli kehäradan tunneleihin muodostunut mikrobikasvusto, jota oltiin havaittu jo kesällä 2010 useita 400metrin pituisia siivuja. Mikrobikasvusto on siitä haitallinen, että se hajottaa tunnelien maaperästä vuotavaa glykolia Minkä seurauksena syntyy happoja ja aggressiivista hiilidioksidia, joka syövyttää sekä tunnelin sisälle, sen pintaan, että kallion sisään ulottuvia rakenteita.
Tästä johtuvien haittojen arveltiin heikentävän tunneleita niin paljon, ettei hyväksyttävään 50-100 vuoden käyttöaikaan oltaisi päästy tavanomaisin keinoin.
Ongelmaan keksittiin kuitenkin ratkaisu kesäkuussa 2012. Se oli tunneleihin rakennettava kaksoisrakenne, joka kasvatti kehäradan kustannuksia 605 miljoonasta eurosta 640 miljoonaan saakka.
Bermudan kolmio, jonne kiireisten ihmisten aika katoaa
Kehäradan suurimmat ongelmat muodostuvat tällä hetkellä kolmesta pääepäillystä: Ratavioista, ilkivallasta ja onnettomuuksista, sekä kaluston ongelmista. Näistä suurin aikasyöppö vaikuttaisi aiheutuvan ratavioista. Kehäradan myöhästelyyn vaikuttavat kuitenkin myös pää- ja kaupunkiradan häiriöt.
Kauppalehti kirjoittaa elokuussa 2017 seuraavasti:
Kehärata on erityisen altis Leppävaaran ja Keravan kaupunkiradan häiriöille. Samalla rataosuudella kulkee junia viiden minuutin vuorovälillä, joten jos yksi juna myöhästyy, myöhästyvät todennäköisesti myös muut.
”Esimerkiksi jonkin kriittisen vaihteen vika liitoskohdassa Keravan kaupunkirataan aiheuttaa kehäradalle liikennöimättömän rataosan, joka pahimmillaan katkaisee koko liikenteen”, Puolitaival selittää.
Puolitaipalen mukaan ongelmiin on kuitenkin tulossa muutoksia, kun vuoden tai kaksi kestävät ratatyöt saadaan päätökseen. Tulevan aikataulumuutoksen pitäisi helpottaa kehäradan lähiliikenteessä syntyneitä häiriöitä. Jonka pitäisi tuoda lisää ajoaikaa ja helpottaa muun junaliikenteen synkronointia.
–          Tatu Tissari

Vastaa

Tuoreimmat