Asunnottomien määrä nousussa Espoossa

Espoon seudulta tilastoitiin yhteensä 570 asunnotonta vuonna 2016. Heistä pitkäaikaisasunnottomia on 199. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia on 39.
Vuodesta 2015 asunnottomien määrä on kasvanut ja muun muassa nuorten asunnottomien lukumäärä on lisääntynyt. Nuoria, alle 25-vuotiaita, ilman asuntoa eläviä on 144. Maahanmuuttajataustaisia asunnottomista on 159.
Espoon kaupunki toimii osallisena Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa 2016-2019. Hankkeessa laaditaan asunnottomuusstrategiat kuuteen kaupunkiin: Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio. Espoo on valinnut strategiansa keskipisteeksi asunnottomat, tai asunnottomuuden uhkaamat, nuoret, aikuiset ja maahanmuuttajat.
Kaupunki aikoo lisätä resursseja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Sosiaalityö keskittyy lähinnä perheiden ja lasten auttamiseen asunnottomuustilanteessa.
Espoon kaupunki osallistuu myös valtakunnalliseen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan vuosina 2016–2019. Valtion ja Espoon välisen kuntasopimuksen ideana on vähentää asunnottomuutta monin keinoin. Esimerkiksi kirkkojen, järjestöjen sekä yritysten osuutta asunnottomuuden vähentämiseen on lisätty. Yksi esimerkki niistä on Olarinluoman vastaanottokoti.
Espoon Olarinluoman vastaanottokoti tarjoaa katon asunnottomalle päihdeongelmaiselle. Ovet ovat avoinna jokaisena viikonpäivänä ympäri vuorokauden eikä ajanvarausta keskukselle etukäteen tarvita. Myös henkilökunta päivystää paikan päällä koko ajan.
Toisin kuin muihin Espoon vastaanottokoteihin, kuten Väinölään verrattuna, Olarinluoma soveltuu hyvin sekä päihdeongelmaisille, että päihteettömille henkilöille.
Palvelut Olarinluomalla ovat pääasiassa suunniteltu väliaikaisiksi, jotta vastaanottokodin asukas tulevaisuudessa löytäisi pysyvämmän hoito- tai asumismuodon.

Vastaa

Tuoreimmat