Asunnottomana Helsingissä

Kun ihminen joutuu asunnottomaksi on monilla varmasti ensimmäisenä ajatuksena, että tuleva yöpaikka on tähtitaivaan alla taitettujen pahvisuikaleiden päällä. Harva asunnoton kuitenkaan tilanteeseen joutuessaan heti ymmärtää, että Helsingissä on useita paikkoja, jonne voi yöksi mennä nukkumaan ja saamaan myös apua.

Asunnottomien tilanne ei helpota Helsingissä. Kuva: Creative Commons

 

 

Asunnottomuus Suomessa on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisiä syitä ovat väestönkasvu ja kaupungistuminen eli muutto kasvukeskuksiin, talouden suhdannevaihtelut sekä suuret tuloerot. Kun asuntojen tarve ylittää tarjonnan, asuntojen hinnat ja vuokrat kasvavat. Tässä tilanteessa heikommassa asemassa olevien riski joutua asunnottomaksi kasvaa.

 

Asunnottomuuden riskitekijöitä yksittäiselle ihmiselle ovat muun muassa vähävaraisuus, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisten resurssien vähäisyys sekä muutokset elämäntilanteessa kuten sairaus, ero, muutto toiselle paikkakunnalle ja työttömäksi jääminen.

 

Työssäkäyviä asunnottomia on arvioitu olevan noin kolmasosa kaikista asunnottomista, joita Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa noin 6700. Syitä työssäkäyvien asunnottomuuteen löytyy niin äkillisistä elämäntilanteen muutoksista, kuin esimerkiksi luottohäiriömerkinnöistä. Viime vuosien kiristynyt asuntomarkkinatilanne Helsingissä ja ympäröivissä kunnissa on johtanut siihen, että pienituloisten mahdollisuudet saada pysyvä asunto vapaarahoitteisilta markkinoilta ovat huvenneet lähes olemattomiksi ja kunnan tarjoamia, kohtuuhintaisia asuntoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden.

 

Vaikka asunnottomuus on koko Suomessa ollut viime vuosina laskussa, on Helsinki poikkeus. Helsingin kaupungin mukaan asunnottomuuden kasvuun vaikuttavat Helsinkiin kohdistuva muuttoliike ja kiristynyt asuntomarkkinatilanne. Erityisesti yksin elävien tilanne on vaikeutunut, sillä pienasuntojen vuokrat ovat nousseet.

 

Asunnottomuus ei kuitenkaan tarkoita, että edellytykset elämälle olisi menetetty lopullisesti. Helsingistä löytyy pitkälti toistakymmentä järjestöä, jotka auttavat asunnottomia ihmisiä pääsemään elämän syrjään takaisin kiinni. Yksi niistä on Vailla vakinaista asuntoa ry, joka on alunperin perustettu asunnottomien toimesta ja jonka tarkoituksensa on parantaa asunnottomien asiaa vaikuttamalla asuntopoliittiseen keskusteluun ja varmistaa, että kansalaisten ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa kaikilla tasoilla. VVA ry ei itse omista tai vuokraa asuntoja vaan tuottaa järjestötoiminnasta erillään toimivia asumispalveluja Sällikodin ja Junailijankujan asumisyksiköissä, joissa on paikkoja yhteensä vajaat 100.

 

Suurin osa asunnottomille suunnatuista palveluista ovat niin sanottuja matalan kynnyksen palveluita, eli yhteyttä voi ottaa ilman erillistä lähetettä tai muuta virallista paperia. Tarkoitus on helpottaa avun saantia juuri silloin, kun ihminen on heikoimmillaan ja tuntee itsensä koko yhteiskunnan hylkäämäksi. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että henkilö itse on oma-aloitteinen ja pyrkii itse auttamaan tilannettaan.

 

Vastaa

Tuoreimmat