Älä pelkää, Kirkko

 

Naispuolisen papin syrjintäriita, vuosi 2007.
A2-homoilta vuonna 2010.
Kirkkoturvakohu vuonna 2015.
Avioliittolakisäätö tänä vuonna.
Päivi Räsänen joka vuosi.

 

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tai sen välittömässä läheisyydessä on sitä, mikä voi saada medialasissa aikaan myrskyn. Joskus aallot lyövät jo pelastusveneisiinkin.

 

 

 

Onko kirkon sanoma hukassa? Vai eikö sitä vain tuoda oikealla tavalla julki? Laivan jättävien määrä on Suomessa tässä maailman ajassa vähenemään päin. Pitääkö olla yksi ääni?
Saako ääniä olla monta? Ja keiden annetaan ottaa se tila, joka voisi olla kirkon ääni yhteiskunnassa?

 

Olisiko moniäänisyys kirkon "leap of faith"? (KUVA: Forwardladies.com)

Olisiko moniäänisyys kirkon ”leap of faith”? (KUVA: Forwardladies.com)

Pitkän linjan toimittaja ja monialainen viestintätoimija Reetta Räty nosti tämän vuotisilla kirkon Viestinnänpäivillä esiin kirkollisen viestinnän vahvuuksia. Hän näkee moniäänisyyden ja erilaiset aatteelliset matsit rikkautena, ei uhkana.

 
– Mediassa olisi tilaa puheelle anteeksiannosta ja armosta. Hyvin vähän on tarvetta bullshitille ja tekopyhyydelle. Moniäänisyyden esiin nostolla voisi saada ihmiset ajattelemaan, että ”vau, kirkossa on aidosti mahdollisuus vuorovaikutukseen ja keskenään eroavin kantoihin. ”

 

 

Koska sitähän se on, elämä – monimuotoista. Ajattelen, että jos kirkko sallii yhtaikaisesti kahden täysin vastakkaisen näkökannan tai mielipiteen näkyä arjessaan ja julkisuudessaan, kertoo se kirkosta, jossa jokainen jäsen otetaan tosissaan. Onhan koko laitos rakennettu sen ajatuksen varaan, että ”Tehkää kaikki kansat minun (Jeesuksen) opetuslapsikseni”. Missään ei sanota, että tehkää vain ne, jotka ajattelevat eettisistä ratkaisuista kanssanne samalla tavalla.

 

 

Jokaisella on väliä. Ja kirjailija Michael Connellyn fiktiivisen poliisihahmon Harry Boschin tavoin ei kirkossakaan olisi väärin sanoa:” Jos yhdellä ei ole väliä, ei kellään ole väliä.”

 

 

Huomaan toisessakin asiassa olevani niin kovin samaa mieltä Rädyn kanssa:
– Ollakseen uskottava, on kirkon oltava armon ja aitouden yhteisö. Puhutaan ihmisistä.

 

 
Kirkon tärkein viesti ja koko olemassaolo perustuu ajatukseen yhden tietyn ihmisen erikoislaatuisuudesta. Tämä ihminen oli heikkojen puolustaja ja vahvojen asemaansa pönkittävien arvostelija. Jeesus on kirkon tärkein viesti. Mutta jotta mahdollisimman moni kiinnostuisi tästä perusviestistä, olisi ehkä hyvä kertoa myös niistä vähemmän pyhistäkin, joita varten Jeesus tänne maailmaan kirkon ymmärryksen mukaan lähetettiin. Puhutaan ihmisistä.

 

 

 
Moniäänisyys kirkossa näkyy jäsenissään. Kirkko, ole rohkea ja aito.  Ole enemmän yhteisö, vähemmän pelkkä organisaatio. Näiden sanojen soundi on erilainen. Kirkko, ole ihmisen puolella.

 

 

 

Ja Kirkko, älä pelkää, ihminen saattaa toisen ihmisen kautta kiinnostua myös jostakin tätä elämää suuremmasta.

 

 

Vastaa

Tuoreimmat